autograf_380_2
drawing
sabina_about
chair2

Vi arbetar med design utifrån kundens varumärke och önskemål. Att vara lyhörd och lyssna in kundens behov är grunden i vår verksamhet.

Våra kunder kan känna sig trygga med att de produkter vi tar fram går att tillverka med lönsamhet och god kvalitet. Med kunskap och erfarenhet kan vi utveckla produkter på ett kostnadseffektivt och produktionsvänligt sätt. Att tillföra mervärden är en stark drivkraft och vi välkomnar nya samarbeten och utmaningar.

Med bakgrund som designer och produktutvecklare nära produktionen på Belids fabriker har Sabina Grubbeson erfarenhet av hur man skapar kvalitet och god form som samtidigt är lönsam. Detta har tillsammans med kunskap om balans, form och proportioner över tid resulterat i en mängd framgångsrika produkter i olika samarbeten.

Produkt- och Industridesign

Oavsett om det handlar om klassisk, tidlös design eller av mer trendinriktad karaktär är det kundföretagets identitet och värdegrunder som är det centrala. Produkterna tas fram med ett formspråk som passar kunden och som känns rätt i tiden. Vi blandar gärna beprövade funktioner med innovativa lösningar, och lägger gärna extra omsorg  på detaljerna. Genom att noggrant lyssna in kundens förutsättningar och behov kan vi från början ringa in produktens identitet.

Sortimentsutveckling

En produkts livscykel kan förlängas med den rätta kunskapen, och genom noggrann analys kan vi utveckla produkter med lönsamhet i sortimentet. Vår erfarenhet från arbete med produktlinjer och sortiment i större organisationer gör att vi kan fungera som konsult och designkoordinator i produkt- och sortimentsråd.

Varumärkesprofilering

Målet med profilering av företaget är att stärka varumärket och implementera de värden det står för genom hela organisationen. Med produkten i fokus och ett utifrån-och-in tänk drar vi upp ramar för varumärkets identitet och budskapet som ska kommuniceras. Efter gemensam utvärdering av varumärket kan vi sedan ta fram ett tydligt och konkret arbetsmaterial.

Tillsammans med ett professionellt nätverk kan Grubbeson Design bistå med kontakter och vara en resurs i arbetet med att utveckla bland annat säljmaterial. Genom en konsekvent framtoning och ett tydligt budskap bygger vi varumärke och skapar förtroende hos slutkund.

TRENDANALYS

För att planerade produkter skall fungera med färger och stilar som finns representerade på marknaden håller vi oss konstant uppdaterade på etablerade och kommande trender. Grubbeson Design medverkar kontinuerligt på trendseminarier och har utbyte med trendforskare i Skandinavien och övriga Europa. Vi erbjuder en verksamhetsanpassad trendanalys, vad gäller vilka färger, material och uttryck som förväntas dominera kommande säsonger.